Include <stdlib.h>.
authorMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Tue, 16 Apr 2013 08:42:53 +0000 (17:42 +0900)
committerMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Tue, 16 Apr 2013 08:42:53 +0000 (17:42 +0900)
(cos_Qnil): New variable.
(cos_Qt): New variable.
(cos_print_object): New prototype.

cos.h

diff --git a/cos.h b/cos.h
index 42ff7a2..17f7b34 100644 (file)
--- a/cos.h
+++ b/cos.h
@@ -28,6 +28,9 @@ extern "C" {
 }
 #endif
 
+#include <stdlib.h>
+
+
 typedef void* COS_object;
 
 typedef struct COS_Object_ent COS_Object_ent;
@@ -68,6 +71,9 @@ COS_Symbol cos_intern (COS_object name);
 
 COS_String cos_symbol_name (COS_Symbol symbol);
 
+extern COS_Symbol cos_Qnil;
+extern COS_Symbol cos_Qt;
+
 
 typedef struct COS_Cons_ent COS_Cons_ent;
 typedef struct COS_Cons_ent* COS_Cons;
@@ -88,6 +94,9 @@ typedef struct COS_Sexp_ent* COS_Sexp;
 typedef struct COS_Binary_ent COS_Binary_ent;
 typedef struct COS_Binary_ent* COS_Binary;
 
+
+void cos_print_object (COS_object obj);
+
 #if 0
 {
 #endif