(cos_symbol_p): New prototype.
authorMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Fri, 19 Apr 2013 05:26:01 +0000 (14:26 +0900)
committerMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Fri, 19 Apr 2013 05:26:01 +0000 (14:26 +0900)
(cos_assoc): New prototype.
(cos_alist_get): New prototype.

cos.h

diff --git a/cos.h b/cos.h
index 8e5822f..7411009 100644 (file)
--- a/cos.h
+++ b/cos.h
@@ -69,6 +69,8 @@ typedef struct COS_Symbol_ent* COS_Symbol;
 
 COS_Symbol cos_intern (COS_object name);
 
+int cos_symbol_p (COS_object obj);
+
 COS_String cos_symbol_name (COS_Symbol symbol);
 
 extern COS_Symbol cos_Qnil;
@@ -83,6 +85,9 @@ int cos_cons_p (COS_object obj);
 COS_object cos_car (COS_Cons pair);
 COS_object cos_cdr (COS_Cons pair);
 
+COS_Cons cos_assoc (COS_object key, COS_Cons alist);
+COS_object cos_alist_get (COS_Cons alist, COS_object key);
+
 
 typedef struct COS_Container_ent COS_Container_ent;
 typedef struct COS_Container_ent* COS_Container;