(cos_string_p): New prototype.
authorMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Sun, 14 Apr 2013 09:33:08 +0000 (18:33 +0900)
committerMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Sun, 14 Apr 2013 09:33:08 +0000 (18:33 +0900)
cos.h

diff --git a/cos.h b/cos.h
index dfd9679..3b157fc 100644 (file)
--- a/cos.h
+++ b/cos.h
@@ -55,6 +55,8 @@ typedef struct COS_String_ent* COS_String;
 COS_String cos_make_string (char* str, size_t size);
 COS_String cos_build_string (char* str);
 
+int cos_string_p (COS_object obj);
+
 size_t cos_string_size (COS_String string);
 char* cos_string_data (COS_String string);