ffcba70cbd1d19b5b45f27cb1abd66337fa3a53b
[chise/xemacs-chise.git.1] / etc / char-data / ChangeLog
1 2011-10-22  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
2
3         * JC3-to-UCS.txt (JC3-51DE): Map to U+FA12 instead of U+6674.
4         (JC3-5BB7): Map to U+FA17 instead of U+76CA.
5         (JC3-5DE5): Map to U+FA1C instead of U+9756.
6         (JC3-60A1): Map to U+FA1E instead of U+7FBD.
7         (JC3-70E5): Map to U+FA18 instead of U+793C.
8
9 2011-10-20  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
10
11         * JC3-to-UCS.txt (JC3-5ED3): Map to U+FA1D instead of U+7CBE.
12
13 2011-10-06  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
14
15         * JC3-to-UCS.txt (JC3-48B9): Map to U+5840 instead of U+FA39.
16
17 2011-06-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
18
19         * JC3-to-UCS.txt (JC3-67D5): Map to U+FA67 instead of U+9038.
20
21 2011-05-23  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
22
23         * GT-RS.txt: Add information about GT-66774 .. 67547.
24
25 2011-03-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
26
27         * JC3-to-UCS.txt (JC3-72FA): Map to U+8279 instead of U+2EBE.
28
29 2011-03-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
30
31         * C3-to-UCS.txt (C3-3D29): Delete mapping for U+FA16.
32
33 2011-02-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
34
35         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4AB8): Map to U+5BC3 instead of U-0002F86D.
36
37 2011-02-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
38
39         * JC3-to-UCS.txt (JC3-55F8): Map to U+6D69 instead of U-0002F903.
40
41 2011-02-10  MORIOKA Tomohiko  <tomo@zinbun.kyoto-u.ac.jp>
42
43         * JX2-to-UCS.txt (JX2-2523): Delete mapping for U-0002F856.
44
45         * JSP-to-UCS.txt (JSP-382A): Delete mapping for U-0002F856.
46
47 2011-01-28  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
48
49         * JC3-to-UCS.txt (JC3-82C4): Map to U+9093 instead of U+9127.
50
51 2010-10-18  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
52
53         * JC3-to-UCS.txt (JC3-99B6): Map to U+8DBC instead of U-0002F9DB.
54
55 2010-10-15  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
56
57         * JSP-to-UCS.txt (JSP-5F6F): Delete mapping for U-0002F9DB.
58
59 2010-10-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
60
61         * JC3-to-UCS.txt (JC3-63EC): Map to U+8860 instead of U-0002F9C3.
62
63         * JSP-to-UCS.txt (JSP-5C32): Don't map to U-0002F9C3.
64
65 2010-10-13  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
66
67         * JSP-to-UCS.txt (JSP-5A6D): Don't map to U-0002F9B8.
68
69 2010-10-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
70
71         * JSP-to-UCS.txt (JSP-583E): Don't map to U-0002F9A0.
72
73         * JC3-to-UCS.txt (JC3-5CF4): Map to U+FA54 instead of U-0002F959.
74
75 2010-09-30  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
76
77         * JC3-to-UCS.txt (JC3-63AB): Map to U+865C instead of U+F936.
78
79 2010-09-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
80
81         * JC3-to-UCS.txt (JC3-70D8): Map to U+701E instead of U-0002F914.
82
83 2010-09-11  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
84
85         * JC3-to-UCS.txt (JC3-56E1): Map to U+6EC7 instead of U-0002F90C.
86
87 2010-09-10  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
88
89         * JSP-to-UCS.txt (JSP-4442): Delete mapping for U-0002F8E8.
90
91         * JX1-to-UCS.txt (JX1-7574): Delete mapping for U-0002F8E8.
92
93 2010-09-09  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
94
95         * JC3-to-UCS.txt (JC3-47C9): Map to U+585A instead of U+FA7C.
96         (JC3-52AD): Map to U+6717 instead of U-0002F8D8.
97
98 2010-09-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
99
100         * JX1-to-UCS.txt (JX1-4428): Delete mapping for U-0002F8B0.
101
102         * J90-to-UCS.txt (J90-4428): Delete mapping for U-0002F8B0.
103
104         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4DE8): Map to U+61F2 instead of U+FA40.
105
106 2010-09-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
107
108         * JC3-to-UCS.txt (JC3-46A3): Map to U+5468 instead of U-0002F83F.
109
110 2010-08-05  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
111
112         * JC3-to-UCS.txt (JC3-48D2): Map to U+3686 instead of U+590D.
113
114 2010-08-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
115
116         * JSP-to-UCS.txt (JSP-4736): Delete mapping for U-0002F8FE.
117
118         * JX2-to-UCS.txt (JX2-6E4F): Delete mapping for U-0002F8FE.
119         (JX2-6E65): Delete mapping for U-0002F907.
120
121 2010-05-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
122
123         * JX1-to-UCS.txt (JX1-3C38): Delete mapping for U-00020B9F.
124
125 2010-05-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
126
127         * J90-to-UCS.txt (J90-3C38): Delete mapping for U-00020B9F.
128
129 2009-09-01  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
130
131         * JC3-to-UCS.txt (JC3-70BA): Map to U+56CA instead of U+56A2.
132
133 2009-08-25  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
134
135         * JX3-JX1-rep-diff.txt: New file.
136
137 2009-07-17  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
138
139         * JC3-to-UCS.txt (JC3-6DDF): Map to U+9A58 instead of U+8D0F.
140
141 2009-02-09  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
142
143         * JC3-to-UCS.txt (JC3-47F9): Map to U-0002F852 instead of U+57CE.
144
145 2008-10-09  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
146
147         * JX1-to-UCS.txt: Add Code ranges of JIS X 0208:1990.
148
149 2008-05-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
150
151         * JC3-to-UCS.txt (JC3-6BEC): Fixed.
152
153 2008-02-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
154
155         * JC3-to-UCS.txt (JC3-68CC): Map to U+F9DC instead of U+9686.
156
157 2008-01-25  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
158
159         * JC3-to-UCS.txt (JC3-99B6): Map to U-0002F9DB instead of U+8DBC.
160
161 2007-11-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
162
163         * JC3-to-UCS.txt (JC3-68B5): Map to U+9146 instead of U+9137.
164
165 2007-04-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
166
167         * JX2-to-UCS.txt (JX2-7662): Don't map to U-0002F9A8.
168
169         * JSP-to-UCS.txt (JSP-5926): Delete mapping for U-0002F9A8.
170
171 2007-03-16  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
172
173         * JC3-to-UCS.txt (JC3-58AE): Map to U+7235 instead of U-0002F921.
174
175 2007-02-06  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
176
177         * JC3-to-UCS.txt (JC3-55F8): Map to U-0002F903 instead of U+6D69.
178         (JC3-56E1): Map to U-0002F90C instead of U+6EC7.
179         (JC3-70DD): Map to U-0002F909 instead of U+6E6E.
180
181 2007-01-18  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
182
183         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4EEF): Map to U-0002F8B2 instead of U+6210.
184
185 2006-12-21  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
186
187         * UCS-compat.txt: New file.
188
189 2006-12-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
190
191         * JC3-to-UCS.txt (JC3-43F5): Map to U-0002F81A instead of U+51AC.
192         (JC3-46A3): Map to U-0002F83F instead of U+5468.
193
194 2006-12-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
195
196         * C6-to-UCS.txt: New file.
197
198 2006-07-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
199
200         * JC3-to-UCS.txt (JC3-9EB2): Map to U+8A0F instead of U+8A10.
201
202 2006-03-04  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
203
204         * JC3-to-UCS.txt (JC3-65F4): Map to U+FA64 instead of U+8CD3.
205
206 2006-01-21  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
207
208         * JC3-to-UCS.txt (JC3-49B5): Map to U+59F8 instead of U+598D.
209
210 2006-01-17  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
211
212         * JC3-to-UCS.txt (JC3-6BFD): Map to U+FA68 instead of U+96E3.
213
214 2006-01-16  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
215
216         * JX1-to-UCS.txt (JX1-7D5D): Delete mapping for U+9686.
217
218 2005-12-30  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
219
220         * JC3-to-UCS.txt (JC3-63AB): Map to U+F936 instead of U+865C.
221         (JC3-63EE): Map to U+FA60 instead of U+8910.
222
223         * JX1-to-UCS.txt (JX1-7B4F): Don't map to U+865C.
224
225 2005-12-28  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
226
227         * JC3-to-UCS.txt (JC3-66AF): Map to U+FA65 instead of U+8D08.
228
229 2005-11-18  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
230
231         * JC3-to-UCS.txt (JC3-70D8): Map to U-0002F914 instead of U+701E.
232
233 2005-11-13  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
234
235         * JC3-to-UCS.txt (JC3-52AD): Revert to map to U-0002F8D8.
236
237 2005-11-09  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
238
239         * JX1-to-UCS.txt (JX1-754E): Delete mapping for U-0002F8D8.
240
241 2005-11-08  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
242
243         * JC3-to-UCS.txt (JC3-52AD): Map to U+F929 instead of U-0002F8D8.
244
245 2005-11-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
246
247         * JC3-to-UCS.txt (JC3-8DF4): Map to U+65F4 instead of U+65F0.
248
249 2005-10-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
250
251         * JC3-to-UCS.txt (JC3-44D4): Map to U+FA76 instead of U+52C7.
252
253 2005-09-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
254
255         * JC3-to-UCS.txt (JC3-67A3): Map to U+FA66 instead of U+2ECC.
256
257 2005-08-24  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
258
259         * JX1-to-UCS.txt (JX1-7649): Don't map to U+6BBA.
260
261 2005-08-23  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
262
263         * JC3-to-UCS.txt (JC3-54ED): Map to U+F970 instead of U+6BBA.
264
265 2005-07-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
266
267         * K0-to-UCS.txt: New file.
268
269 2005-06-10  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
270
271         * JC3-to-UCS.txt (JC3-63C6): Map to U+45A3 instead of U+86CC.
272
273 2005-04-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
274
275         * JX1-to-UCS.txt (JX1-742E): Don't map to U-0002F88E.
276
277         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4CCA): Map to U+F928 instead of U-0002F88E.
278         (JC3-8DD5): Map to U+625C instead of U+625E.
279
280 2005-03-29  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
281
282         * JC3-to-UCS.txt (JC3-44C7): Map to U-0002F822 instead of U+5272.
283
284 2005-03-22  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
285
286         * C5-to-UCS.txt: New file.
287
288 2005-02-02  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
289
290         * JC3-to-UCS.txt (JC3-47B8): Map to U+FA78 instead of U+559D.
291         (JC3-47C9): Map to U+FA7C instead of U+585A.
292
293 2005-01-11  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
294
295         * B-to-UCS.txt (B-A1C3): Delete mapping for U+203E.
296
297 2005-01-06  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
298
299         * JC3-to-UCS.txt (JC3-63AD): Map to U+8653 instead of U+5A4B.
300
301 2004-12-18  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
302
303         * JC3-to-UCS.txt (JC3-91FB): Map to U+6F29 instead of U+6E64.
304
305 2004-12-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
306
307         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4DE8): Map to U+FA40 instead of U+61F2.
308
309 2004-11-09  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
310
311         * JC3-to-UCS.txt (JC3-7FD6): Map to U+222A instead of U+22C3.
312         (JC3-7FD7): Map to U+2229 instead of U+22C2.
313         (JC3-7FD8): Map to U+2227 instead of U+22C0.
314         (JC3-7FD9): Map to U+2228 instead of U+22C1.
315
316 2004-11-05  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
317
318         * G0-to-UCS.txt: New file.
319
320 2004-10-14  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
321
322         * B-to-UCS.txt (B-A1C5): Delete mapping to U+FF3F.
323
324 2004-10-13  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
325
326         * C1-to-UCS.txt (C1-2224): Add.
327         (C1-2242): Add.
328         (C1-2243): Add.
329         (C1-2253): Add.
330         (C1-2254): Add.
331
332 2004-10-13  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
333
334         * C1-to-UCS.txt (C1-213A): Add.
335         (C1-213B): Add.
336
337 2004-10-13  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
338
339         * C1-to-UCS.txt (C1-2126): Map to U+2027 instead of U+30FB.
340         (C1-213C): Add.
341         (C1-213D): Add.
342         (C1-216A): Map to U+2035 instead of U+2032.
343         (C1-216B): Map to U+2032 instead of U+2035.
344
345 2004-10-07  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
346
347         * JC3-to-UCS.txt (JC3-60E3): Map to U+81ED instead of U+FA5C.
348
349 2004-09-24  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
350
351         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4ED6): Map to U+6168 instead of U+FA3E.
352         (JC3-50F4): Map to U+65E3 instead of U+FA42.
353
354 2004-08-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
355
356         * JSP-to-UCS.txt (JSP-6674): Delete jU+5DB2.
357
358 2004-05-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
359
360         * JC3-to-UCS.txt (JC3-4AC6): Map into U+5BEC instead of
361         U-00025980.
362
363 2004-04-15  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
364
365         * JC3-to-UCS.txt (JC3-68AC): Map to U+9115 instead of U+90F7.
366
367 2004-03-09  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
368
369         * JC3-to-UCS.txt (JC3-67A3): Map to U+2ECC instead of U+8FB6.
370         (JC3-72FA): Map to U+2EBE instead of U+8279.
371
372 2004-02-22  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
373
374         * JC3-to-UCS.txt (JC3-81F6): Map to U+6EE8 instead of U+6EEB.
375         (JC3-82BF): Map to U+6CA7 instead of U+6CA6.
376
377 2004-02-20  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
378
379         * JC3-to-UCS.txt (JC3-81F7): Map to U+5BBE instead of U+6EE8.
380
381 2004-02-06  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
382
383         * jp-jouyou.txt (J0-482F): Fix map.
384
385 2004-01-29  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
386
387         * JC3-to-UCS.txt (JC3-5CA7): Map to U-2F94E instead of U+784E.
388
389 2004-01-19  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
390
391         * JC3-to-UCS.txt (JC3-70C6): Map to U+6A0B instead of U+901A.
392
393 2004-01-16  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
394
395         * JC3-to-UCS.txt (JC3-48B9): Map to U+FA39 instead of U+5840.
396         (JC3-51D5): Map to U+665A instead of U+6669.
397
398 2003-12-28  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
399
400         * JX1-to-UCS.txt, JC3-to-UCS.txt: Modify some mappings to use
401         Compatibility Ideographs for JIS X 0213.
402
403 2003-12-10  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
404
405         * JC3-to-UCS.txt: Add some mappings.
406         (JC3-82DA): Delete mapping for U+C815.
407
408 2003-11-17  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
409
410         * GT-RS.txt (GT-014706): Fixed.
411         (GT-015256): Fixed.
412         (GT-016602): Fixed.
413         (GT-017451): Fixed.
414         (GT-017613): Fixed.
415
416 2003-11-17  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
417
418         * GT-RS.txt: Add information about GT-053994 .. GT-066773.
419
420 2003-10-24  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
421
422         * JC3-to-UCS.txt (JC3-82E4): Delete mapping for U+AD6C.
423
424 2003-08-21  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
425
426         * JC3-to-UCS.txt (JC3-63BC): Map to U-0002F9C1 instead of U+8801.
427         (JC3-63EC): Map to U-0002F9C3 instead of U+8860.
428         (JC3-64C2): Map to U+4679 instead of U+4680.
429         (JC3-64C4): Map to U+FA61 instead of U+8996.
430         (JC3-65C4): Map to U+FA63 instead of U+8B39.
431
432 2003-07-28  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
433
434         * JX1-to-UCS.txt (JX1-4F62): Delete alternative mapping to U+5C6E.
435
436 2003-07-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
437
438         * GT-RS.txt (000634): Fixed.
439         (001609): Fixed.
440         (002233): Fixed.
441         (005818): Fixed.
442         (006258): Fixed.
443         (007475): Fixed.
444         (010521): Fixed.
445         (011055): Fixed.
446         (012861): Fixed.
447         (012984..012991): Don't define Kangxi radical number.
448         (012992..019302): Fix Kangxi radical number.
449
450 2003-07-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
451
452         * GT-RS.txt: Reformatted.
453
454 2003-07-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
455
456         * GT-RS.txt (6976): Fixed.
457
458 2003-07-15  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
459
460         * GT-RS.txt: Add information about GT-33341 .. GT-53993.
461
462 2003-07-08  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
463
464         * C1-to-UCS.txt, C2-to-UCS.txt: New files.
465
466 2003-07-06  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
467
468         * JX2-to-UCS.txt: Complete some mappings.
469
470 2003-07-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
471
472         * JX1-to-UCS.txt: Complete some mappings.
473
474 2003-07-02  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
475
476         * JX2-to-UCS.txt, JX1-to-UCS.txt: Complete some mappings.
477
478 2003-07-01  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
479
480         * JX1-to-UCS.txt: Complete some mappings.
481
482 2003-06-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
483
484         * GT-RS.txt: Add information about GT-19303 .. GT-33340.
485
486 2003-06-23  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
487
488         * JC3-to-UCS.txt (JC3-49F6): Map to U+5B76 instead of U+5B73.
489         (JC3-5EE3): Map to U+FA59 instead of U+7E41.
490         (JC3-5FC4): Map to U+7DEB instead of U+7D9B.
491         (JC3-5FD2): Map to U+7E33 instead of U+7E18.
492         (JC3-60AE): Map to U+7FFA instead of U+7FF6.
493         (JC3-70AB): Map to U+4DAC instead of U+7C60.
494
495 2003-02-18  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
496
497         * JX1-to-UCS.txt (JX1-2F57): Delete mapping for U+585A.
498
499         * JC3-to-UCS.txt (JC3-47C9): Map to U+585A instead of U+585C.
500
501         * J90-to-UCS.txt (J90-444D): Don't map to U+585C.
502
503 2003-02-04  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
504
505         * JX1-to-UCS.txt:
506         - Modify some mappings.
507         - Add some missing mappings.
508
509 2003-01-29  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
510
511         * JC3-to-UCS.txt: Modify some mappings.
512
513 2003-01-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
514
515         * jp-jouyou.txt: New file.
516
517 2003-01-20  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
518
519         * GT-fmap-K4.txt: New file.
520
521 2003-01-20  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
522
523         * JC3-to-UCS.txt (JC3-61F1): Fix typo.
524
525 2003-01-19  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
526
527         * GT-fmap-K3.txt: New file.
528
529 2002-12-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
530
531         * JX1-to-UCS.txt (JX1-2E49): Add JU-XXXXXXXX.
532
533         * JSP-to-UCS.txt (JSP-6674): Use jU+5DB2 to indicate it has
534         different glyph from JIS X 0213.
535
536 2002-12-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
537
538         * JX1-to-UCS.txt (JX1-4F61): Add JU-XXXXXXXX.
539         (JX1-745C): Likewise.
540         (JX1-793F): Likewise.
541         (JX1-7C38): Likewise.
542         (JX1-7C59): Likewise.
543         (JX1-7D63): Likewise.
544         (JX1-7D7B): Likewise.
545
546 2002-12-20  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
547
548         * JX2-to-UCS.txt (JX2-7575): Don't map to U+8279.
549         (JX2-7576): Map to U+8279.
550
551 2002-12-18  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
552
553         * GT-fmap-K1.txt, GT-fmap-K2.txt: New files.
554
555 2002-11-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
556
557         * JSP-to-UCS.txt (JSP-583E): Add mapping for U-0002F9A0.
558         (JSP-5926): Add mapping for U-0002F9A8.
559         (JSP-5A6D): Add mapping for U-0002F9B8.
560         (JSP-5C32): Add mapping for U-0002F9C3.
561
562 2002-11-27  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
563
564         * JX1-to-UCS.txt (JX1-7A44): Map to U-0002F97A instead of U+8005.
565
566         * JC3-to-UCS.txt (JC3-5CF4): Map to U-0002F959 instead of U+7A40.
567         (JC3-60B5): Map to U-0002F97A instead of U+8005.
568
569         * C4-to-UCS.txt (C4-2471): Fixed.
570
571 2002-11-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
572
573         * JSP-to-UCS.txt (JSP-382A): Add mapping for U-0002F856.
574
575         * J90-to-UCS.txt: Add some mappings for CJK Compatibility
576         Ideographs Supplement.
577
578 2002-11-26  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
579
580         * JC3-to-UCS.txt (JC3-45A1): Map to U-0002F828 instead of U+52FA.
581         (JC3-4AB8): Map to U-0002F86D instead of U+5BC3.
582
583 2002-11-25  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
584
585         * C4-to-UCS.txt: New file.
586
587         * JX2-to-UCS.txt (JX2-6E4F): Add mapping for U-0002F8FE.
588         (JX2-6E65): Add mapping for U-0002F907.
589         (JX2-777A): Add mapping for U-0002F9C1.
590
591         * JX1-to-UCS.txt (JX1-2E50): Map to U-0002F80E instead of U+514D.
592         (JX1-7574): Add mapping for U-0002F8E8.
593
594         * JSP-to-UCS.txt: Add some mappings for CJK Compatibility
595         Ideographs Supplement.
596
597         * JC3-to-UCS.txt: Add and fix some mappings.
598
599         * J90-to-UCS.txt: Add some mappings for CJK Compatibility
600         Ideographs Supplement.
601
602 2002-11-23  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
603
604         * C3-to-UCS.txt: Fix some mappings for CJK Compatibility
605         Ideographs Supplement.
606
607 2002-11-21  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
608
609         * C3-to-UCS.txt (C3-2429): Map to U-0002F835 instead of U+7070.
610
611 2002-11-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
612
613         * JC3-to-UCS.txt (JC3-84AF): Delete mapping for U+73E9 temporally.
614
615 2002-11-08  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
616
617         * JC3-to-UCS.txt (JC3-52C9): Map to U+812B instead of U+8131.
618
619 2002-07-21  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
620
621         * C3-to-UCS.txt: New file.
622
623 2002-10-08  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
624
625         * JC3-to-UCS.txt: Add and fix some mappings.
626
627 2002-10-03  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
628
629         * JC3-to-UCS.txt: Add and fix some mappings.
630
631 2002-10-02  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
632
633         * JC3-to-UCS.txt: Add some missing mappings.
634
635 2002-10-01  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
636
637         * JC3-to-UCS.txt (JC3-41F8): Don't map to U+4F60.
638
639 2002-09-15  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
640
641         * JC3-to-UCS.txt (JC3-76CD): Fix typo.
642         (JC3-76E8): Likewise.
643         (JC3-7DC6): New mapping.
644         (JC3-7DCA): Fix typo.
645         (JC3-7FE6): Likewise.
646         (JC3-83A2): New mapping.
647         (JC3-83AD): Fix typo.
648         (JC3-9AA9): Likewise.
649
650 2002-09-12  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
651
652         * JC3-to-UCS.txt: New file.
653
654 2002-07-23  MORIOKA Tomohiko  <tomo@kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp>
655
656         * B-to-UCS.txt, J90-to-UCS.txt, JSP-to-UCS.txt, JX1-to-UCS.txt,
657         JX2-to-UCS.txt: New files.
658
659 2002-07-23  MORIOKA Tomohiko  <tomo@mousai.as.wakwak.ne.jp>
660
661         * GT-RS.txt: Moved from etc/GT-RS.txt.
662