Reformatted.
authorMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Sat, 26 May 2018 08:15:38 +0000 (17:15 +0900)
committerMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Sat, 26 May 2018 08:15:38 +0000 (17:15 +0900)
lisp/utf-2000/Ideograph-R118-Bamboo.el

index fb45f1f..8ad4aa2 100644 (file)
       )
      ((=ucs              . #x7AF9)     ; 竹
       )
       )
      ((=ucs              . #x7AF9)     ; 竹
       )
-     ((=daikanwa         . 02873)      ; &M-02873;
+     ((=hanyo-denshi/jt          . #xAE7B)     ; &HD-JT-AE7B;
+      (=daikanwa         . 02873)      ; &M-02873;
       ))
     (=ucs              . #xFA56)       ; 節
     (=ucs@ks           . #x7BC0)       ; 節
       ))
     (=ucs              . #xFA56)       ; 節
     (=ucs@ks           . #x7BC0)       ; 節