Reformatted.
authorMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Sun, 30 Jul 2017 04:12:50 +0000 (13:12 +0900)
committerMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Sun, 30 Jul 2017 04:12:50 +0000 (13:12 +0900)
lisp/utf-2000/Ideograph-R046-Mountain.el

index aca505d..335d41c 100644 (file)
      ((=ucs              . #x5C71)     ; 山
       )
      ((=ucs@unicode      . #x42B8)     ; &C3-2E55;
+      (=cns11643-3       . #x2E55)     ; &C3-2E55; [14-53]
+      (=daikanwa         . 27245)      ; &I-M-27245;
       ))
     (=ucs@iso          . #x21E71)      ; &M-08262;
     (=daikanwa         . 08262)        ; &M-08262;