update.
[elisp/emacs-canna.git] / README.ja
1 [emacs-canna for GNU Emacs 20 with dl \e$B@bL@=q!JF|K\8lHG!K\e(B]
2 by \e$B<i2,\e(B \e$BCNI'\e(B
3
4 \e$B$O$8$a$K\e(B
5 ========
6
7 \e$B$3$N\e(B package \e$B$O\e(B dynamic loading \e$B5!G=$r;}$C$?\e(B GNU Emacs 20 \e$B$G$+$s$J$r;H\e(B
8 \e$B$&$?$a$N$b$N$G$9!#$h$C$F!"M=$a\e(B
9
10     ftp://ftp.m17n.org/pub/mule/dynamic-loading/
11
12 \e$B$K$"$k\e(B patch \e$B$r\e(B GNU Emacs 20.4 \e$BEy$KEv$F$F\e(B emacs \e$B$r:n$jD>$9I,MW$,$"$j$^\e(B
13 \e$B$9!#\e(B
14
15 ;; \e$B>e5-$N\e(B patch \e$B$O8=:_$N$H$3$m\e(B GNU Linux, FreeBSD, NetBSD, BSD/OS 4,
16 ;; SunOS 4.1.[34], Solaris 2.5 \e$B0J9_$K$N$_BP1~$7$F$$$^$9$,!"\e(BELF \e$BBP1~$N\e(B 
17 ;; OS \e$B$N>l9g!"\e(Bsrc/s/gnu-linux.h \e$B$d\e(B src/s/sunos4shr.h \e$B$r;29M$K\e(B 
18 ;; src/s/*.h \e$B$r=$@5$7$F\e(B dynamic loading \e$B5!G=$r;}$C$?\e(B emacs \e$B$r:n$l$k$+\e(B
19 ;; \e$B$bCN$l$^$;$s!#$^$?!"$I$&$7$F$b$&$^$/$$$+$J$$>l9g!"\e(Bcanna.c \e$B$r\e(B link\e$B$7\e(B
20 ;; \e$B$F$7$^$&J}K!$b$"$j$^$9!#\e(B
21
22
23 \e$B=`Hw\e(B
24 ====
25
26 (1) dl \e$BBP1~\e(B GNU Emacs \e$B$N:n@.\e(B
27
28     \e$B$^$:!"A0@a$G=R$Y$?$h$&$K!"\e(Bdynamic loading \e$B5!G=$r;}$C$?\e(B GNU Emacs
29     20 \e$B$rMQ0U$7$F2<$5$$!#\e(B
30
31     \e$BNc!'\e(B(emacs-20.4 \e$B$N\e(B source \e$B$,\e(B /usr/src/ \e$B$K3+$$$F$"$j!"\e(B
32          emacs-20.4-dl3.diff \e$B$b\e(B /usr/src/ \e$B$K$"$k>l9g!K\e(B
33
34     % cd /usr/src/emacs-20.4
35
36     % patch -p1 < /usr/src/emacs-20.4-dl3.diff
37
38     % ./configure
39
40     % make
41
42     % make install
43
44 (2) APEL \e$B$N\e(B install
45
46     \e$B$3$N\e(B package \e$B$K4^$^$l$?\e(B canna.el \e$B$r;H$&$K$O\e(B APEL\e$B!J\e(B9.4 \e$B0J9_!K\e(B
47     package \e$B$,I,MW$G$9!#\e(BAPEL \e$B$O\e(B
48
49         ftp://ftp.m17n.org/pub/mule/apel/
50
51     \e$B$+$iF~<j2DG=$G$9!#\e(B
52
53     APEL \e$B$N\e(B README.en \e$B$r8+$F\e(B APEL \e$B$r\e(B install \e$B$7$F$*$$$F2<$5$$!#\e(B
54
55
56 Install
57 =======
58
59 (1) configure \e$B$N=$@5\e(B
60
61     - \e$B$b$7\e(B GNU Emacs 20.4 \e$B$N<B9T\e(B file \e$B$NL>A0$,!H\e(Bemacs\e$B!I0J30$N>l9g$O!"\e(B
62       \e$B!H\e(BEMACS=\e$B!I0J2<$NItJ,$r$=$N\e(B file \e$BL>$K=q$-49$($F2<$5$$!#\e(B
63
64 (2) configure \e$B$N<B9T\e(B
65
66     % ./configure
67
68 (3) make \e$B$N<B9T\e(B
69
70     % make
71
72 (4) install
73
74     % make install
75
76
77 \e$B4XO"\e(B tool
78 =========
79
80   \e$B$f$G$F;H$&>l9g$K$O\e(B nabe \e$B$,JXMx$+$bCN$l$^$;$s!#\e(Bnabe \e$B$O\e(B
81
82     ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/elisp/nabe/
83
84   \e$B$+$iF~<j2DG=$G$9!#\e(B
85
86
87 \e$B<U<-\e(B
88 ====
89
90   GNU Emacs 20.* \e$BMQ$N\e(B dynamic loading package \e$B$r:n$i$l$?\e(B g\e$B?7It$5$s$K46\e(B
91   \e$B<U$7$^$9!#\e(B