New file.
[m17n/m17n-contrib.git] / im / yi-yivo.png
im/yi-yivo.png