*** empty log message ***
[m17n/m17n-docs.git] / utils / latex.sh
1 #!/bin/sh
2 #                                                       -*- coding: euc-jp; -*-
3 # $1: target directory (usr/latex, ja/latex, or dev/latex)
4 # $2: latex commnad (latex, platex, or pdflatex)
5
6 umask 002
7 USR_JA_DEV=`dirname $1`
8 TEXINPUTS=`pwd`/styles:`pwd`/data-${USR_JA_DEV}:.:
9 export TEXINPUTS
10 cd $1
11 LATEX=$2
12 if [ $USR_JA_DEV = "ja" ] ; then
13   LATEX=platex
14   sed -e '/documentclass/ s/a4paper/a4paper,twoside/' \
15       -e '/M17N ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥â¥¸¥å¡¼¥ëº÷°ú/,/pages/ d' \
16       -e '/M17N ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÀâ/,/textprop_8c/ d' \
17       -e 's/M17N ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥Ú¡¼¥¸¤Î²òÀâ/Appendix/' \
18     < refman.tex > m17n-lib.tex
19 else
20   sed -e '/documentclass/ s/a4paper/a4paper,twoside/' \
21       -e '/The M17N Library Module Index/,/pages/ d' \
22       -e '/The M17N Library File Documentation/,/textprop_8c/ d' \
23       -e 's/The M17N Library Page Documentation/Appendix/' \
24     < refman.tex > m17n-lib.tex
25 fi
26 ${LATEX} m17n-lib.tex
27 if [ "${USR_JA_DEV}" = "ja" ] ; then
28   nkf -e < m17n-lib.idx > temp.idx; mv temp.idx m17n-lib.idx
29 fi
30 makeindex m17n-lib.idx
31 ${LATEX} m17n-lib.tex