*** empty log message ***
authorhanda <handa>
Mon, 18 Aug 2003 01:14:14 +0000 (01:14 +0000)
committerhanda <handa>
Mon, 18 Aug 2003 01:14:14 +0000 (01:14 +0000)
utils/db-flt.sh
utils/db-mim.sh
utils/dbformat.sh

index 17725cb..79b6dd9 100755 (executable)
@@ -1,15 +1,16 @@
 #!/bin/sh
 
 cat <<EOF
-/***en @page m17nDBFLT Input methods provided by the m17n databasse
+/***en @page m17nDBFLT Font Layout Tables provided by the m17n databasse
 
-Here's a list of input methods provided by the m17n databasse and
+Here's a list of font layout tables provided by the m17n databasse and
 their brief descriptions.  */
 
-/***ja @page m17nDBFLT M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ëÆþÎϥ᥽¥Ã¥É
+/***ja @page m17nDBFLT M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ë FLT
+
+M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ë FLT (Font Layout Table) ¤Î¥ê¥¹¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì
+¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¡£ */
 
-M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ëÆþÎϥ᥽¥Ã¥É¤Î¥ê¥¹¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¡£ */
-////
 /*** <ul> */
 EOF
 
index 3870545..8f928ed 100755 (executable)
@@ -9,9 +9,7 @@ their brief descriptions.  */
 /***ja @page m17nDBMIM M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ëÆþÎϥ᥽¥Ã¥É
 
 M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ëÆþÎϥ᥽¥Ã¥É¤Î¥ê¥¹¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¡£ */
-////
-/***
-<ul>
+/*** <ul> */
 EOF
 
 for file in $*; do
@@ -19,8 +17,7 @@ for file in $*; do
 done
 
 cat <<EOF
-</ul>
-*/
+/*** </ul> */
 EOF
 
 # Local Variables:
index 4b8966a..9d9f7e0 100755 (executable)
@@ -11,7 +11,6 @@ database. */
 ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤ë³Æ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò²òÀ⤹
 ¤ë¡£ */
 
-////
 /***
 <ul>
 EOF