Reformatted.
authorMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Wed, 16 May 2018 03:34:42 +0000 (12:34 +0900)
committerMORIOKA Tomohiko <tomo.git@chise.org>
Wed, 16 May 2018 03:34:42 +0000 (12:34 +0900)
lisp/utf-2000/Ideograph-R005-Second.el

index ee2ba21..70308e3 100644 (file)
     (=daikanwa         . 29001)        ; &I-M-29001;
     (=shinjigen                .  6375)        ; 耴
     (->formed
-     ((=ucs              . #x2657F)    ; 𦕿
+     ((=ucs@iso                  . #x2657F)    ; &C6-5664;
+      (=cns11643-6       . #x5664)     ; &C6-5664; [54-68]
       (=daikanwa         . 29085)      ; &I-M-29085;
       ))
     (->formed*sources
      jiyun daikanwa)
     (->mistakable
-     ((=ucs              . #x43B2)     ; 䎲
+     ((=ucs@unicode      . #x43B2)     ; &GT-37566;
+      (=cns11643-4       . #x246D)     ; &GT-37566; [04-77]
       (=daikanwa         . 29000)      ; &I-M-29000;
       ))
     (->mistakable*sources